Android + Canvas = MoRo!

Posted by & filed under android.

Jeg har lenge straffet meg selv for at jeg ikke var flinkere til å følge med i matte timene da vi gikk gjennom cosinus og sinus. Dette har lenge forblitt et mysterium frem til nå. Jeg har besluttet meg for å gå nærmere inn på hvordan jeg kan benytte meg av sirkelberegninger for å øke… Read more »