Posted by & filed under Uncategorized.

Created on Friday, 09 March 2012 14:22

Da Favorite Systems kom for å holde bedrifts presentasjon på HiØ snakket de mye om hva som egner seg best til hvilken plattform og hvilke utfordringer det er å utvikle applikasjoner til flere plattformer med minst mulig arbeidsinnsats (more money). I forkant av denne presentasjonen gikk de ut med en konkurranse hvor man skulle lage en applikasjon som presenterte utvikleren.

Challange acepted!

Fra mitt tidligere arbeid og eksperimentering med canvas fant jeg ut at dette måtte videreføres og at neste prosjekt også måtte bli et canvas prosjekt. Prosjektet startet med å rotere bilder rundt i 360grader. Når presentasjonen roteres mellom 0 og 90 skal den krympe og vokse avhengig av hvor nærme den er 0. Mellom 180 og 90 skal den krympe og vokse, men nå ønsker vi at den skal krympe ved 90 og vokse ved 180 grader. Da som teorien er på plass var det bare å “jokklemokke” dette til fornuftig kode.

Bilde over illustrerer litt av tankegangen rundt hvordan presentasjonen skal fungere. Ved å legge til flere slides oppstår fort problemet om hvem som skal ligge lengst frem og hvor mye man skal rotere. For dette prosjektet besluttet jeg å begrense meg til 4 slides som gjør det enkelt å rotere de (90 grader for hver rotasjon).

Lyst til å “poke” litt i koden finner du prosjektfilene her. En illustrasjon kan du se her:

Leave a Reply

  • (will not be published)