Posted by & filed under android.

meh kitchen timer

Jeg har lenge straffet meg selv for at jeg ikke var flinkere til å følge med i matte timene da vi gikk gjennom cosinus og sinus. Dette har lenge forblitt et mysterium frem til nå. Jeg har besluttet meg for å gå nærmere inn på hvordan jeg kan benytte meg av sirkelberegninger for å øke kvalitet og muligheter i prosjekter. Etter noen små prosjekter kom det en konkurranse på Enigma sitt forum som oppfordret til å lage en kjøkken klokke. “Chalange excepted” og her er resultatet.

Tidligere prosjekt som inspirasjon

Leave a Reply

  • (will not be published)